Så er du i gang!

Download meditations filen til din computer og/eller mobil - den er der for dig.

    1. Tryghed

    2. Køreplan til din (daglige) meditation

About this course

  • 99,00 kr.
  • 2 lektioner
  • 0 timers videoindhold

Tryghed

Familie, stabilitet og jordforbindelse

Din tilgang til verden, og hvordan du håndterer din væren i verden, hænger nøje sammen med din opvækst. Familien er som udgangspunkt det sted, hvor vi finder tryghed og stabilitet. Det er her grundpillerne til vores opfattelse af os selv og livet bliver lagt.

Meditationen TRYGHED vil kunne fører dig tilbage til dine rødder – og samtidig give dig klarhed i det, der måske hele tiden spænder ben for dig.

Når vi laver benspænd for os selv, er det ofte fordi vi er alt for meget i hovedet – langt væk kroppen og dermed jordforbindelsen.

En guidet meditation vil hjælpe dig med at holde fokus så du ikke lader dig distrahere af overspringshandlinger. At være til stede lige nu og her – er alfa og omega når vi mediterer. Men kan være noget af det sværeste. Derfor er en guidet meditation guld værd – den hjælper dig med at holde fokus – ingen overspringshandlinger – bare lytte og mærke dit eget indre. Trække vejret stille og roligt.

Meditationen tryghed vil kunne fører dig tilbage til dine rødder, både dem du er i familie med, men også genskabe din jordforbindelse.

Lidt som at være det her store stærke (gamle) træ, der uanset vind og vejr er til stede og rodfæstet.

Uden jordforbindelse mister vi kontakten til os selv, og dermed trygheden i at vide hvornår vi skal sige til og fra.

Meditationen TRYGHED er på 23 min. Du kan bruge den dagligt eller når du mærker at du har brug for at få kontakt til “jorden” igen.